Tehniline kirjeldus

Hoone arhitektuuri on kavandanud Eesti tipparhitektid Martin Aunin ja Pia Tasa. Ärimaja välisilme on kavandatud esindusliku ja modernsena ning kestvatest kvaliteetsetest materjalidest.
Hoone lahendatakse betoonist kandekonstruktsiooniga - kandvate betoonpostidega ja monoliitsete raudbetoon vahelagedega. See annab hea võimaluse ruumide ümberkujundamiseks ka tulevikus vastavalt kliendi vajadustele.

Uudne kiirguskütte ja -jahutamise lahendus säästab energiakuludelt kuni 40%

Innovaatilisemaks energialahenduseks hoones on unikaalne laekütte ja –jahutussüsteemi Šveitsi oma ala tipptegijalt Zehnder. Oleme harjunud, et kuumade ilmadega ei ole võimalik leida büroos kahte inimest, kes mõlemad oleksid sisekiimaga rahu, sest alati kaebab keegi palavuse ning keegi liigse jaheduse üle, millest tingituna pole harvad konditsioneeritud õhust tekkinud hingamisteede haiguseid.

Zehnder laekütte-ja jahutussüsteem kõrvaldab antud probleemid: büroodesse rajatakse harjumuspärane sile kipsist ripplagi, mille taga asuvad vahetult kontaktis plaadi pinnaga olevad kiirgusmoodulid. Kiirgusmoodulite all mõeldakse antud juhul vasktorudest kontuuri, kus tsirkuleerib madala temperatuuriga (küttegraafikul 40/35) küttevesi või suhteliselt „kõrge“ temperatuuriga jahutusvesi (20/24). See moondab pea kogu ruumi lae üheks aktiivseks kütte- ja jahutuselemendiks.

Kütte korral toimib antud süsteem nagu päike. Soojast laest suundub kiirgusenergia ruumis olevate tahkete kehadeni (töötajad, mööbel, seinad, põrand jne). Kiirgusenergia muundub soojusenergiaks ainult tahkete kehadega kohtudes.
Jahutusperioodil tsirkuleerib laes pisut jahedama temperatuuriga jahutusvesi, kui ruumi temperatuur. Nüüd „püüab“ nn aktiivlaes tsirkuleeriv jahe vesi ruumis asuvatelt objektidelt, seinadelt ja inimestelt eralduva soojuskiirguse endasse ning transpordib selle külmajaama, kus see siis uuesti maha jahutatakse.
Sellisel viisil jahutamine tagab kõige suurema mugavustunde. Kuna peaaegu kogu büroode lagede pindalast on aktiivne, on võimalik hõlpsasti muuta ruumilahendusi, kaotamata kasutusmugavuses.

Ventilatsioonisüsteemis on samuti kasutusel Zehnder Group ventilatsiooniseadmed ComfoAir XL , mis on pälvinud sertifikaadi Darmstadti Passiivmaja Instituudi poolt. Tänu efektiivsetele EC mootoritele kulutab ventilatsioonisüsteem ligi kaks korda vähem elektrienergiat õhu liikuma panemiseks kui seadusega on energiatõhususe miinimumnõuetes ette nähtud. Kõrge energiatagastus säästab üle 80% hoonest õhuvahetusega muidu kaotsi minevast heitõhus sisalduvast soojusest ning seega õnnestub Tiskre Ärimajal tänu kiirguskütte ja -jahutamise lahendustele kokku hoida kuni 40% võrreldes konventsionaalsete energialahendustega.